Nieuwbouw en renovatie installateur
Nieuwbouw en renovatie installateur
Nieuwbouw en renovatie installateur

Project
Jongeren Opvang Centrum Amsterbaken (voormalig JOC) te Amsterdam Fase 1, 2, 3

Opdrachtgever
Ursem Bouw B.V.

Oplevering
Fase 1: januari 2009
Fase 2: juni 2010
Fase 3: september 2011

Projectomschrijving
Het Amsterbaken wordt gebouwd ter vervanging van het bestaande gebouw van Spirit; een instantie die hulp biedt aan jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Het Amsterbaken is een gesloten inrichting voor jonge gedetineerden.

Fase 1
I.v.m. strenge beveiligingseisen is dit een complexe bouw met veel specialistische en niet alledaagse uitvoeringsmethodieken.

De 1e fase, vanaf eind 2007 t/m begin 2009, betrof de vervangende nieuwbouw van drie wooneenheden en kantoren.

Fase 2
In mei 2009 is gestart met de 2e fase van dit project. Dit betreft de vervangende nieuwbouw van 4 wooneenheden en de renovatie van het hoofdgebouw.

In het hoofdgebouw zijn een school, sportaccommodatie en de facilitaire dienst gevestigd.

Fase 3
De 3e fase, gestart in oktober 2010, bestaat uit de nieuwbouw van 28 cellen, 3 wooneenheden en kantoren is afgerond in september 2011. Op de locatie van de 3e fase heeft het forensisch behandelcentrum enige tijd gebruik gemaakt van volledig voor detentie aangepaste tijdelijke huisvesting.

De volgende geavanceerde installaties en beveiligingssystemen zijn aangelegd door de Klaver Giant Groep:

Klaver Technisch Bedrijf
• personenbezoek installatie

• toegangscontrole installatie
• verlichting
• CAI
• elektrische installaties
• noodstroomvoorzieningen

Giant Telcom
• data installatie Cat 6, glasvezelverbindingen en glasvezelkoppelingen

Giant Security
• brandmeld installatie inclusief stil alarm
• camerabeveiliging