Installatiebedrijf West Friesland

Project
Nieuwbouw De Hoge Akker

Opdrachtgever
Gemeente Harenkarspel

Oplevering
November 2011

BVO: 3.625m2

Projectomschrijving
Het werk omvat de realisatie van de brede school De Hoge Akker, waarin de basisschool een plaats krijgt naast kinderopvang, de peuterspeelzaal, volwasseneneducatie, de jongerenvereniging en de sportzaal De Groet te Tuitjehorn. De nieuwe accommodatie is ter vervanging van de bestaande voorzieningen, school en sportzaal, die gedateerd zijn. De nieuwe multifunctionele accommodatie is gerealiseerd op de locatie van de bestaande basisschool/sportzaal. De werkzaamheden bestaan uit zowel nieuwbouw als renovatie van de bestaande delen. Het gebouw heeft tevens een zeer modern en energiezuinig klimaatsysteem. Hierdoor worden de temperatuur én luchtkwaliteit continue aangepast op wat er in de betreffende ruimte gebeurt, zodat er sprake is van zeer constante en gezonde werkomstandigheden.

De uitgevoerde werkzaamheden:

Klaver Technisch Bedrijf
• Elektrotechnische installatie
• Verlichting
• Domotica systeem
• Zonweringinstallatie

Giant Security
• Brandmeldinstallatie
• Inbraaksignalering systeem
• Toegangscontrole systeem

Giant Telcom
• Netwerkbekabeling