toegankelijk perron
toegankelijk perron Maarn
toegankelijk perron
toegankelijk perron

Project
Realisatie toegankelijke perrons op de stations Bussum Zuid, Purmerend en Maarn

Opdrachtgever
K_Dekker bouw & infra

K_Dekker bouw & infra

Oplevering
April 2016

Projectomschrijving
In 2030 dient het openbaar vervoer volgens Europese regelgeving zonder hulp van derden toegankelijk te zijn voor mensen met een functionele beperking (visueel, auditief, motorisch). Bij de stations Bussum, Purmerend en Maarn wordt de toegankelijkheid voor deze mensen vergroot door het bouwen van liften en hellingbanen. Hiermee wordt beoogd de perrons vanaf de ketenvoorziening en de perron-perron route toegankelijk te maken voor reizigers met een functiebeperking.

De spoorbaan bij Maarn is hoog gelegen en vormt daardoor een obstakel voor de toegankelijkheid. Hier is een nieuw stijgpunt met lift en verlenging van het noordelijke perron gerealiseerd.

De reizigers bij station Purmerend hebben een toegankelijke aansluiting op de ontvangstdomeinen gekregen door middel van 2 liften naar de perrons en een nieuwe hellingbaan aan de westzijde voor het stationsgebouw.

Op station Bussum Zuid is de toegankelijkheid verbeterd door het realiseren van een nieuwe houten traverse, inclusief aangepaste stijgpunten en nieuwe liften. Onder de stijgpunten zijn geïntegreerde abri’s voorzien. De oude passerelle is verwijderd en de voorterreinen zijn aangepast op de nieuwe situatie.

Het project is conform UAV-GC gerealiseerd; uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten.
Dit betekent dat het gehele ontwerp, zowel het VO als het DO door Klaver Technisch Bedrijf is verzorgd.
Het project is samen gerealiseerd met K_Dekker Bouw & Infra.

De werkzaamheden bestaan uit:
– aanpassen nutsvoorzieningen
– omleggen en aanpassen kabels en leidingen
– verzorgen verlichting, inclusief voedingen aan de perronkap
– het leveren en monteren van nieuwe lichtmasten met betonconstructie, inclusief voeding op het perron
– verzorgen voeding liften
– verzorgen telematica voor de liften, inclusief inkoppelen op de telecom installatie
– aanpassen geluidsinstallatie/omroep installatie
– het leveren en monteren van nieuwe bewegwijzeringsborden, inclusief constructie
– het verzorgen van de graafwerkzaamheden inclusief vergunningen en revisie
– het verzorgen van het gehele revisie pakket, een en ander conform voorschriften