Walstroom Scheveningen
Walstroom Scheveningen
Walstroom Scheveningen
Walstroom Scheveningen

Project
Walstroom Scheveningen

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag
Oplevering
Maart 2017

Projectomschrijving
Het project bevat het engineeren, realiseren en onderhouden van een walstroominstallatie voor 1e en 3e Haven van Scheveningen. Het bouwen van twee ‘trafo’ gebouwen behoort eveneens tot de opdracht. Doelgroep voor deze walstroominstallatie zijn voor de 1e Haven met name de zeegaande vistrawlers en voor de 3e Haven de schepen van de Rijksrederij.

Walstroom is een stroomleveringsvoorziening op de kade (wal) van de haven. Op deze voorziening kunnen schepen worden aangesloten om te worden voorzien van elektriciteit. Door gebruik van walstroom kunnen, zodra de schepen zijn aangemeerd, de generatoren aan boord van de schepen worden afgeschakeld. Hiermee wordt de uitstoot van verontreinigende uitlaatgassen gestopt, waarmee de lucht in de omgeving schoner wordt. En tegelijkertijd nemen geluidshinder en trillingen af.

In de ‘trafo’gebouwen is de transformator geplaatst en de volledige schakel- en verdeelinrichting aangelegd. Aansluitend zijn de afgaande kabels vanaf het trafogebouw naar de walstroomkast gelegd en aangesloten. Hier hadden we te maken met asfaltverharding en bestrating. In verband met de bekabeling diende de paden opengemaakt te worden, werd er gegraven en gezorgd dat de kabels in een schoon zandbed lagen en niet in puin. Vervolgens is er 10 centimeter zand op de bekabeling neergelegd, daarna een beschermband, dan weer 10 centimeter zand, een beschermlint en vervolgens is de bestrating weer dichtgemaakt en weer netjes aangelegd. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moest er rekening gehouden worden met obstakels onder de grond, waaronder bunkers. Hiervoor is onderzoek gedaan op basis van Klic-melding en waar nodig zijn er proefsleuven gemaakt.

Walstroom in deze vorm en omvang is uniek in Nederland. Daarmee is het ook een voorbeeldproject voor andere havens in Nederland en daar buiten.